Edge Eyewear DZ112VS-G2 Zorge G2 Safety Glass, Universal, Anti-Fog, Scratch-Resistant Lens Coating, Yellow Lens

  • ITEM CODE: WOLFP-DZ112VS-G2

  • Min. Order Qty: 1
  • Qty. Interval: 1

loading

Edge Eyewear DZ112VS-G2

DESCRIPTION


Edge Eyewear Zorge G2 Safety Glass, Universal, Anti-Fog, Scratch-Resistant Lens Coating, Yellow Lens, Wraparound Frame, Black Frame, Nylon Frame, Polycarbonate Lens, 99.99 % UVA/UVB/UVC, Straight Temple

Size : Universal
Lens Material : Polycarbonate
Lens Color : Yellow
Lens Coating : Anti-Fog, Scratch-Resistant
Frame Type : Wraparound
Temple Style : Straight
Frame Color : Black
Frame Material : Nylon
UV Protection : 99.99 % UVA/UVB/UVC